Tuesday, February 19, 2013

Je Bůh s námi?

English version here

Tento blog je 1. část delší přednášky, "Je Bůh s námi? Ekonomie u hranic Přírody".

Úvod: 2 smysly názvu

Ta přednáška se jmenuje “Ekonomie u hranic přírody”, a myslím to ve dvou smyslech. Ten nejnápadnější se tyká limitů toho, co můžou nám ekosystémy poskytovat, ty hranice, ke kterým se aspoň přibližujeme, pokud jsme je už před nějakou dobou nepřekročili. A těmi hranicemi se budu zabývat, ale spíš ke konci přednášky. Nejdřív mi jde o přestavěnné koncepci ekonomické vědy. Jde o chápání ekonomie jako soused přirodních věd, nebo dokonce jako součást přírodních věd.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AdamSmith.jpg
Nejslavnějším výrokem snad nejslavnějšího ekonoma je to pořekadlo o neviditelné ruce trhu. Nemusíme mít starosti o tom, zda pekař má zájem o naše dobro nebo o náš blahobyt. Můžeme ho nechat sledovat svůj úzký tržní zájem a bude veden jakoby neviditelnou rukou, aby působil ve zájmu jiných. [slide 3]

Když někdo říká, Bůh je s námi, má na mysli, že věci se musí dobře dopadnout, vždyť my chceme totéž, co chce Bůh. V kontextu Smithovy ruky, samým organizujícím principem celé ekonomiky je lidská touha, dokonce hrabivost. A podle Smitha je vesmír sestaven tak, aby sledování našich úzkých osobních zájmů nás přivedlo ke stavu obecného blahobytu. To jest, Bůh je s námi.

Dá se říct, že trh je takový darwinistický mechanismus [slide 4], který funguje sám, aniž bychom museli něco učinit, aby fungoval. Je to stroj na vybírání lepších, více žádoucích ekonomických činností.
"... stroj na vybírání ..."
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gears.JPG
A pravda, na základní úrovni používá trh stejné tři zásady jako darwinistická evoluce biologických druhů. Aby fungoval buď trh nebo evoluce se musí poskytovat:

  • variace (rozmanitost): firmy, jedinci, biologické druhy se musí navzájem líšit
  • rozdíly v ziskovosti: tyto rozdíly mezi druhy a mezi jedinci jednoho druhu musí mít vliv na pravděpodobnost přežití a rozmnožení se
  • schopnost rozšířovat se: ty významné rozdíly musí mít cestu do dalších jedinců, do dalších pokolení, do dalších firem nebo ekonomických činností.

Ale pak nastává otázka, jak vznikly trhy? A pokud chceme o trhu myslet jako o darwinistickém mechanismu, snad bychom mohli myslet o ekonomice jako o ekosystému, což znamená, že bychom měli se trochu rozmýšlet o fungování ekosystémů. A cestou odpovíme na tu otázku o vzniku trhů.

Příště: Ekologie pro ekonomy

No comments:

Post a Comment