Je Bůh s námi? / Is God on our side?

English version below

Tato stránka spojuje pár blogů vytažených z přednášky, kterou jsem přednesl 28.1.2013 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, "Je Bůh s námi? Ekonomie u hranic Přírody".

Jsem vděčný doc. Iloně Švihlíkové z VŠ mezinárodních a veřejných vztahů za zprostředkování té přednášky, a taky doc. Josefu Sejákovi z Univerzity J.E. Purkyňe v Ústí nad Labem, s ním jsem za svého pražského pobytu v l. 2010-11 vedl početné rozhovory, které silně ovlivnily mé chápání ekonomie. Začátkem mé dráhy vedoucí k zdejším idejím byla kniha Charlese A.S. Halla z SUNY ESF, Energy and resource quality: the ecology of the economic process; poslední dobou jsem taky měl možnost přínosného osobního styku s ním.

V průběhu přeložení do angličtiny jsem některé jazykové chyby spatřil a odstranil, další však tam ještě určitě jsou, českým čtenářům se za ně omlouvám.

Úvod: 2 smysly názvu
Ekologie pro ekonomy
Ekonomie jako ekologie
Závěr: Je Bůh s námi?


Česká verze nahoře

This page ties together some blog posts drawn from the translation of a lecture I gave on January 28th, 2013, at the Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (College of International and Public Relations Prague). The talk was titled, "Is God on our side? Economics at the borders of nature."

I am grateful to Associate Professor Ilona Švihlíková from the College of International and Public Relations for arranging this lecture, and also Associate Professor Josef Seják of J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem—my understanding of economics has been heavily influenced by the many conversations I had with him during my stay in Prague in 2010-11. The beginning of the mental path that led me here was Energy and resource quality: the ecology of the economic process, by Charlie Hall of SUNY ESF; in recent years I've also benefited from occasional opportunities to interact with him at conferences.

Introduction: Two meanings of the title
Ecology for economists
Economics as ecology
Conclusion: Is God on our side?

No comments:

Post a Comment